Professionsbachelor

Innovation og entreprenurship

Cphbusiness, i Kgs. Lyngby (+1 lokationer)
Længde
1,5 år
Heltid/deltid
Heltid
Næste startdato
februar 2024 (+4 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesstøtte
SU-godkendt
Længde
1,5 år
Heltid/deltid
Heltid
Næste startdato
februar 2024 (+4 startdatoer)
Uddannelsesform
Holdundervisning
Uddannelsens hjemmeside
Uddannelsesstøtte
SU-godkendt

Startdato

Vælg mellem 4 startdatoer

februar 2024

  • Holdundervisning
  • Bornholm

februar 2024

  • Holdundervisning
  • Kgs. Lyngby

august 2024

  • Holdundervisning
  • Bornholm

august 2024

  • Holdundervisning
  • Kgs. Lyngby

Om uddannelsen

Uddannelse i innovation og entreprenurship

Uddannelsen i innovation og entrepreneurship udbydes både på dansk og på engelsk i et internationalt forløb (Bachelor in Innovation and Entrepreneurship).

Efter uddannelsen vil du have kompetence til at lede teams og starte, drive og vækste nye virksomheder eller nye enheder i etablerede virksomheder. Det betyder, at du bliver en attraktiv spiller på jobmarkedet, uanset om du drømmer om at drive egen virksomhed eller arbejde i andres virksomheder som fx innovationskoordinator eller projektleder.

Du vil desuden få viden om eksponentielle teknologier og organisationer, udvikle et bredt netværk og blive nysgerrig på fremtiden.

Uddannelsen tager udgangspunkt i værktøjer udviklet på eliteuniversiteter som MIT, Harvard og Stanford, som vi har gjort hands-on for dig som kommende entreprenør.

Arbejder du for denne skole?

Er der ikke opdateret materiale på jeres profil? Udfyld formularen her, og kom i kontakt med os.

Ansøgning og adgangskrav

Optagelseskrav til Innovation og entreprenurship: 

Du kan søge optagelse med alle erhvervsakademiuddannelser.

Søger du optagelse med en anden videregående uddannelse, vil kravene til karakterer være skærpede. Du vil desuden skulle deltage i en optagelsessamtale på Cphbusiness, og ansøgningsfristen er derfor tidligere end for andre ansøgere (se nedenfor).

Har du ikke dansk som modersmål, og har du ikke gennemført din adgangsgivende eksamen på dansk, skal du have bestået en af følgende prøver:

  • Studieprøven i dansk
  • Dansk på niveau A

Har du svensk eller norsk som modersmål, er du fritaget fra dette krav.

Eksamen og diplom

Eksaminer på Innovation og entreprenurship uddannelsen: 

På hver af de tre semestre er der 1-2 eksamener, der skal bestås (med minimumkarakteren 02).

1. semester

Første semester fokuserer på udviklingen fra den første, gode idé til en levedygtig startup-virksomhed eller ny afdeling.

Den studerende skal tilegne sig den nødvendige viden, færdigheder og kompetencer inden for forretningsforståelse, etablering og drift af opstartsvirksomheder, pitching af forretningsidéer, projektledelse, kreative og innovative processer samt teamdannelse og -ledelse.

Semestrets belastning er 30 ECTS.

Eksamen er organiseret i to dele med en enkelt, samlet karakter.

Første del er placeret midt i semestret og er en multiple choice-test i grundlæggende forretningsforståelse, centrale begreber for en opstartsvirksomhed og teamdannelse.

Anden del er placeret sidst i semesteret og er en gruppeeksamen med individuel karakter. Her præsenterer hvert studieteam en forretningsidé gennem et skriftligt prospekt og en mundtlig eksamen, som tager udgangspunkt i prospektet og det øvrige pensum.

2. semester

Andet semester er todelt:

I første del af semestret arbejder den studerende med forretningsudvikling. Den studerende skal her tilegne sig den nødvendige viden, færdigheder og kompetencer inden for identifikation og analyse af vækstmuligheder samt udvikling og eksekvering af en vækststrategi for en eksisterende virksomhed. Belastning er 10 ECTS.

Eksamen består af en skriftlig grupperapport, der dokumenterer en vækststrategi for en eksisterende virksomhed og en individuel, mundtlig eksamen på baggrund af rapporten og det skriftlige pensum. Der gives en samlet, individuel karakter.

I anden del af semestret arbejder den studerende med innovation og produktudvikling af spirende teknologier i et globalt marked. Den studerende skal her tilegne sig den nødvendige viden, færdigheder og kompetencer inden for produktudvikling og identifikation af globale potentialer samt de udviklingsmæssige og logistiske udfordringer for en selvvalgt teknologisk løsning i samarbejde med professionelle forsknings- og udviklingsafdelinger i etablerede virksomheder. Belastning: 20 ECTS.

Eksamen består i en skriftlig rapport, der dokumenterer den studerendes indsigt i den valgte teknologi, dens udviklingsmuligheder og identifikation af det globale potentiale. Den mundtlige del består af en dialog om rapportens indhold med fokus på samarbejdet med de professionelle eksperter og det globale potentiale. Der gives en samlet, individuel karakter.

3. semester

Praktikforløbet på 3. semester afsluttes med eksamination i en rapport, som den studerende har udarbejdet på baggrund af praktikopholdet. Belastning: 15 ECTS.

Endelig skal den studerende udarbejde det afsluttende bachelorprojekt, som danner udgangspunkt for den afsluttende, mundtlige eksamen.

Cphbusiness
Landemærket 11
1119 København K

Din fremtid starter på Cphbusiness

Brænder du for noget, og vil du hurtigt i gang med din karriere? Via et perfekt miks af real-life cases, undervisning med et højt fagligt niveau og praktik giver en erhvervsakademiuddannelse på Cphbusiness dig byggestenene til at få direkte ud...

Læs mere og vis alle uddannelser fra denne udbyder

Sponsoreret