Vis studentum.dk som: Mobile

Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse

Copenhagen Business School
Længde: 2 år
Sted: København

Om uddannelsen

Fag og indhold

Samfundet som kommunikation
De traditionelle sektorer er i opbrud. Internt bruger organisationer mange forskellige sprogspil og kommunikationslogikker, fx en økonomisk logik i forhold til indtjening og en politisk logik samt en omsorgslogik i forhold til velfærdsydelser.
Studiet handler om at forstå og anvende forskellige logikker. Du lærer at stille upraktiske spørgsmål til det praktiske og reflektere over de udviklingstendenser i samfundet, som andre tager for givet. Studiet stiller skarpt på dynamikker i og mellem sektorer i samfundet. Teoretisk set baserer studiet sig på en række toneangivende teoretikere inden for politisk sociologi, kommunikationsteori og netværksanalyse. Der er således en samfundsfaglig tilgang til organisering og ledelse.

Uddannelsen bidrager til at udvikle dine iagttagelses-, handle- og refleksionskompetencer i tilknytning til tre kernefagligheder: politik, kommunikation og ledelse. Kompetencerne udgør rygraden i din faglige profil. Du bliver i stand til at kommunikere strategisk udadtil med henblik på at etablere dialog mellem organisationer, og du forstår samtidig at sætte en dagsorden internt i organisationen. Det kan handle om så forskellige aktiviteter som virksomhedsudvikling, at sætte en politisk dagsorden eller at kommunikere et budskab ud i offentligheden.

Iagttagelseskompetence – at konkretisere organisationens problem
Iagttagelseskompetencen gør dig i stand til at analysere politik, kommunikation og ledelse i organisationer. Kompetencen hjælper dig til at konkretisere virksomhedsproblematikker, så du kan levere en kort og præcis diagnose af de udfordringer, organisationen står over for.

Reflektionskompetence – at vælge det rette værktøj
Reflektionskompetencen sætter dig i stand til at identificere og vælge, hvilke analytiske begreber der er vigtigst hvornår. Du lærer at reflektere over, hvorfor man vil bruge et givent værktøj, og se kritisk på præmisserne for dette værktøj, i stedet for blot at anvende det.

Handlingskompetence – at tænke løsningsorienteret   
Handlingskompetencen hjælper dig til at kunne vende og dreje problemstillinger, således at nye muligheder for ledelse bliver synlige. Udfordringen er at lede igennem mange kommunikationssystemer, hvor modstridende hensyn skal mestres, og hvor præmisserne for ledelse samtidig er gjort til genstand for ledelse. Du lærer, hvordan kommunikation kan være politisk, og hvordan kommunikation kan afkodes og gøres håndgribelig i en kompleks ledelsessituation.

Opbygning

PKL er en toårig kandidatuddannelse, der består af i alt 4. semestre, fordelt på efterår og forår. Efterårssemestret løber fra starten af september til slutningen af november med eksaminer i december og januar, mens forårssemestret løber fra starten af februar til slutningen af april med eksaminer i maj og juni.

1. og 2. semester består af obligatoriske fag, 3. semester af valgfag og 4. semester af kandidatafhandling.

Muligheder undervejs i uddannelsen

I løbet af 3. semester har du mulighed for et praktikforløb. Her kan du kombinere teori og praksis, hvor du lærer at iværksætte dine analytiske evner. Ved at skrive en afsluttende praktikrapport lærer du, hvordan det tillærte PKL-blik kan anvendes direkte på organisationer.

Ansøgning og adgangskrav

Adgangskrav

Du er kvalificeret, men IKKE sikret adgang til uddannelsen, hvis du:

A) opfylder de specifikke adgangskrav, og
B) opfylder sprogkravet, og
C) opfylder det generelle adgangskrav om at have en akademisk bachelorgrad inden for det samfundsvidenskabelige område.

Udvælgelseskriterier

Cand.soc. i Politisk Kommunikation og Ledelse udbyder et begrænset antal studiepladser; såfremt der er flere ansøgere som opfylder adgangskravene, end der er studiepladser til rådighed, sker der en udvælgelse af ansøgere.

Kontaktinfo

Copenhagen Business School

2000 Frederiksberg C
Solbjerg Plads 3
Copenhagen

 Vis telefonnummer
www.cbs.dk