Økonomiassistent

Academy Online Denmark
Valgfri længde, men ca 4-5 uger på heltid
11.365 DKK inkl. moms
Dansk
Nej
Heltid/deltid
Sidste ansøgningsfrist: Altid åben!
Private uddannelser
Fjernundervisning
Når det passer dig bedst!

Om uddannelsen

økonomiassistent

Uddannelse til Certificeret Økonomiassistent

Økonomiassistentuddannelsen er til dig, der ønsker at arbejde i en virksomhed med løbende regnskabs- og lønadministration mv. Dette er en uddannelse, der giver dig en god forståelse for virksomhedens økonomi. En bred økonomiassistentuddannelse med mange emner, som fremgår i læseplanen.

Omfattende teoretisk faktuel viden og derefter traditionelt regnskab på papir for at give dig en forståelse af, hvordan forskellige forretningsbegivenheder påvirker virksomheden. Derefter går vi ind i digitalt regnskab med regnskabssoftware der omfatter øvelsesopgaver. Modul 3 omhandler regnskabsanalyse, dvs. evaluering af virksomhedens økonomi ved hjælp af nøgletal.

Uddannelsen omhandler grundlæggende økonomiske begreber, skatter, lønninger, arbejdsgiverbidrag, moms, løbende regnskabsmæssige periodiseringer og årsregnskaber. Håndtering af kreditorer og meget mere. Du lærer at forstå indholdet af en årsrapport.

Uddannelsen er opdelt i tre kursusmoduler, hvor modul Regnskab 1 giver en god forståelse af grundlæggende økonomiske begreber og selve regnskabet. Regnskab 2 omhandler mere teoretiske faktuelle data, og her vil mange øvelser og opgaver også blive udført i praktisk regnskab dels manuelt og senere digitalt med regnskabssoftware. Flere webkursusfilm og interaktive øvelser findes i den digitale del.

I modul 3 Regnskabsanalyse er det tid til at analysere virksomheden og året, der er gået, og her diskuteres flere nøgletal.

Efter at have analyseret virksomhedens økonomi på forskellige måder kan der træffes foranstaltninger til yderligere at forbedre rentabiliteten. Dette modul giver en dybere forståelse i forretningsadministration og hvordan man bruger forskellige nøgleindikatorer til at udvikle virksomheden.

Efter godkendte opgaver afsluttes uddannelsen med en certificeringsopgave, der også udføres på kursusportalen. Efter at have bestået eksamen, vil der blive sendt et certifikat til dig med navnet Certificeret Økonomiassistent.

STUDIEPLAN

REGNSKAB 1:

ØKONOMISKE BEGREBER

- Finansiel kontrol

- Bogføring

- Regnskabsmæssig forpligtelser

- Eksternt regnskab

- Internt regnskab

- Finansielle rapporter

- Årsregnskab

- Revisor

- Interessenter

- Risikovurdering

- Beskatning

- Offentlige dokumenter

- Tekniske termer

- Ordliste med konceptuelle forklaringer

- Øvelsesopgave

IVÆRKSÆTTERÅND

- Foreningsret

- Aktieselskab

- Handelsselskaber

- Begrænset partnerskab

- Økonomisk forening

- Enkeltmandsvirksomhed

- Interessenter

- Regnskabsår

- Forskellige typer af virksomheder

- Aktiv

- Skattemyndighederne

- Selskabsskat

- Selvangivelse

- Det Central Virksomhedsregister

- Øvelsesopgaver

BOGHOLDERI

- Bogholderi

-T-konto med debet og kredit

- Regnskabsmæssig forpligtelse

- Regnskabskonsulent

- Revisor

- Forretningsarrangementer

- Verifikat

- Virksomhedsregnskab

- Regnskabsmetoder

- Klassisk kontering

- Debet- og kreditafskrivninger

- Eksempel på kontering

- Fire kontotyper

- Andre kontotyper

- Udgifter og omkostninger

- Indkomster og indtægter

- Afstemninger

- Værdiansættelse

- Periodiseringer

- Udgående og åbningsbalance

- Årsregnskab

- Regnskabsstyrelsen

- Regnskabssoftware

- Kontoplan

- Øvelsesopgaver

ÅRSREGNSKAB

- Lov om årsregnskaber

- Balance

- Aktiver

- Egenkapital og passiver

- Ubeskattede reserver

- Resultatopgørelse

- K-regler

- Balance regnskab

- Resultatopgørelse

- To typer resultatopgørelser

- Oversigt over årsregnskaber

- Enkelt årsregnskab

- Eksempel på årsregnskab

- Årsberetning

- Øvelsesopgaver

MERVÆRDIGAFGIFT

- Hvad er moms?

- Hvorfor er der moms?

- Hvad betales der moms af?

- Indgående moms

- Udgående moms

- Momssatser

- Fritagelse for moms

- Momsindberetning

- Indbetaling af moms

- Bogføring ved indkøb

- Bogføring ved salg

- Afstemning af momsregnskaber

- Øvelsesopgaver

- DIAGNOSTISK TEST

- REGNSKAB TIL INDSENDELSE 1

REGNSKAB 2:

HANDEL MED VARER

- Transaktioner med varer

- Tilbud

- Aftale

- Levering

- Fakturering

- Salg af varer og tjenesteydelser

- Køb af varer og tjenesteydelser

- Udenlandske transaktioner

- Valutakurs- resultat og tab

- Køb inden for EU

- Køb uden for EU

- Regnskabsmæssige eksempler

- Øvelsesopgaver

GRUNDBOG

- Hvad er en grundbog

- Fakturering

- Hvad skal en faktura indeholde?

- Faktura flow

- Hovedbog

- Tilgodehavender

- Kreditor

- Reskontro øvrige

PERIODISERINGER

- Hvad er periodisering?

- Hvad periodiserer man?

- Hvad skal man overveje, når man periodiserer

- Delårsregnskab

- Foreløbige tilgodehavender

- Foreløbige forpligtelser

- Periodisering af aktiver

- Anlægsaktiver

- Omsætningsaktiver

- Periodisering i praksis

- Regnskabsmæssige eksempler

- Øvelsesopgaver

ANSAT PERSONALE

- Personale

- Ansættelsesformer

- Personaleomkostninger

- Lønseddel

- Brutto- og nettoløn

- Arbejdsgiverbidrag

- Feriepenge

- Arbejdsmarkedspension

- Regnskabsmæssige eksempler

- Øvelsesopgaver

REGNSKABSARBEJDE

- Hjælpemidler

- Struktur

- Rutiner

D0IGITALT REGNSKAB

Webbkursus med:

- Salg

- Køb

- Kontant- og bankarrangementer

- Bogføring

Andre webbkurser med:

- Programmets hjemmeside

- Opret en virksomhed

- Kundefaktura

- Kreditering af kundefaktura

- Betal en kreditorfaktura

- Bogføring af salg

- Indskud og betalinger

- Tilbud og ordrer

- Profit enheder & omkostningsbærere

- Scanner funktion

- Skattekonto

- Momsangivelse

- Lønseddel

- Arbejdsgivererklæring

- Erklæring for selskaber med begrænset ansvar

- Årsberetning

- Bogføring del 1 Bogføring

- Bogføring del 2 Tilmeldelse

- Bogføring del 3 Bestil

- Bogføring del 4 Faktura

- Bogføring del 5 Kasseapparat

Opgaver til øvelsesvirksomheder:

- Et fiktivt firma

- En blanding af regnskabsopgaver

- Bogføringsopgaver i et kvartal

- DIAGNOSTISKT TEST

- REGNSSKAB TIL INDSENDELSE 2

REGNSKABSANALYSE:

INTRODUKTION

- Hvad er nøgletal

- Brug af nøgletal

- Sammenlignende nøgletal

- Beregninger af nøgleydelse

- Analyse

- Benchmarking

- Årsregnskab

- Årsberetning

- DIAGNOSTISKT TEST

- REGNSKABSMÆSSIG ANALYSE AF INDSENDELSE

KURSUSPORTALEN

Du får adgang til optagede foredrag i vores kursusportal, hvor du møder vores undervisere med forskellige specialområder. Du vil se korte film med vores undervisere, der præsenterer sig selv og det respektive emne samt har skærmoptagede foredrag i PowerPoint.

Du har også adgang til selve forelæsningsmaterialet i kursusportalen, når det er tid til at lave øvelsesopgaver og opgaver, der sendes til gennemsyn af vores medarbejdere, som derefter giver dig feedback. Du kan også kontrollere dit vidensniveau ved at reagere på diagnostiske tests.

I kursusportalen er der et forum, hvor du kan diskutere og spørge andre kursister og undervisere om kursets indhold. I løbet af dit studie vil du have kontakt med kursuslederen, hvis du støder på spørgsmål eller problemer, og når du får feedback på dine opgaver. Interaktivitet via chat, e-mail og telefon. Løbende i kursusmaterialet er der øvelsesopgaver og indleveringsopgaver, så du løbende kan kontrollere, at du har assimileret materialet på en god måde.

Du er velkommen til at tilmelde dig og lade din succesrejse starte eller fortsætte sammen med os!

Ansøgning og adgangskrav

Vi har brug for at modtage din tilmeldelse skriftligt via kontaktformularen her på siden eller på hjemmesiden. Angiv, hvilken erhvervsuddannelse eller hvilket kursus, tilmeldingen vedrører.

Eksamen og diplom

Efter godkendte indleveringsopgaver og eksamen har du opfyldt kravene til Certificeret Økonomiassistent.

Pris

Kursusgebyret for uddannelsen til Certificeret Økonomiassistent er 11 365 DKK inkl. moms. Forudbetaling mod faktura for hvert kursusmodul med 3 785 DKK inkl. moms eller hele uddannelsen. Du kan også betale over 12 måneder med 1 155 DKK/måned Inkl. Moms.

Kursusgebyret inkluderer:

-Forelæsningsmateriale i Kursusportalen gennem skærmoptagelser og film

-Øvelsesopgaver

-Indleveringsopgaver

-Løbende support via e-mail og telefon samt karrierevejledning

-Udstedelse og afsendelse af eksamensbeviser

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Økonomiassistent
Kom i kontakt med skolen
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

Academy Online Denmark

Rådhuspladsen 16
1550 København

Vil du vide mere?

Udfyld formularen for mere information om Økonomiassistent

Tilmeld dig studentum.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Der er ingen evalueringer af Økonomiassistent endnu. Bliv den første!
Åbent hus
marts 2023
ma
ti
on
to
fr
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9