Erhvervsøkonom

Academy Online Denmark
Valgfri længde, men ca 12-14 uger på heltid
27.135 DKK inkl. moms
Dansk
Nej
Heltid/deltid
Sidste ansøgningsfrist: Altid åben!
Private uddannelser
Fjernundervisning
Når det passer dig bedst!

Om uddannelsen

Erhvervsøkonom

Uddannelsen til Certificeret Erhvervsøkonom vil give dig et holistisk syn inden for business administration. En bred uddannelse inden for økonomi, marketing, salg, jura og iværksætteri. Programmet består af 10 moduler / moduler som beskrevet nedenfor.

Uddannelsen giver nyttig viden til at kunne handle effektivt på et konkurrencepræget marked. Du vil lære, hvordan virksomheder handler i en moderne markedsøkonomi, og hvilke krav samfundet stiller til virksomheder gennem lovgivning. Du kan finde et detaljeret pensum nedenfor.

Hvis du allerede har uddannelse og viden inden for visse fagblokke som har nedenfor, kan du i stedet for at tilmelde dig hele uddannelsen bestille de moduler, du ønsker at supplere dit nuværende vidensniveau med. Du kan finde hele vores udvalg af kurser på vores hjemmeside.

I løbet af dit studie vil du have kontakt med kursuslederen, hvis du støder på spørgsmål eller problemer, og når du får feedback på dine opgaver. Interaktivitet via chat, e-mail og telefon. Løbende i kursusmaterialet er der øvelsesopgaver og indleveringsopgaver, så du løbende kan kontrollere, at du har assimileret materialet på en god måde.

Du er velkommen til at tilmelde dig og lade din succesrejse starte eller fortsætte sammen med os!

LÆSEPLANEN

REGNSKAB 1

 • Økonomiske begreber
 • Iværksætterånd
 • Bogholderi
 • Årsregnskab
 • Merværdiafgift
 • Diagnostisk test
 • For en detaljeret specifikation af indholdet af kursusmodulet dk
 • Hjemmesiden

REGNSKAB 2

 • Handel med varer
 • Regnskabsbog
 • Periodiseringer
 • Ansat personale
 • Regnskabsarbejdet
 • Diagnostisk test
 • Eksamen
 • Digitalt bogholderi
 • Øvelsesselskab
 • For en detaljeret specifikation af indholdet af kursusmodulet se hjemmesiden

ØKONOMISTYRING

 • Hvad er økonomistyring?
 • De grundlæggende begreb inden for økonomistyring
 • Økonomistyringens forvaltningsinstrumenter
 • Målstyring
 • Resultatstyring
 • Handlingsstyring
 • Personalestyring
 • Beregning
 • Beregning af kostpris
 • Beregning af tilskud
 • Budgettering
 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Regnskabsanalyse
 • Samlet kvalitetsstyring
 • Benchmarking
 • Eksamen

ORGANISATION

 • Hvad er en organisation?
 • Historie
 • Organisationsformer
 • Ledelse
 • Gruppen
 • Motivation
 • Virksomhedskultur og -ansvar
 • Øvelsesopgaver
 • Eksamen

MARKETING OG SALG

 • Introduktion
 • Mission
 • Forretningsplan
 • Kundetyper
 • Salg
 • Sociale medier
 • Administration
 • Jura
 • Eksamen

FORENINGSRET

 • Introduktion
 • Aktieselskab
 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Partnerskaber
 • Begrænset partnerskab
 • Økonomisk forening
 • Selskabsskat
 • Bogføringsloven
 • Lov om årsregnskaber
 • Handelslove
 • Generel forordning om databeskyttelse
 • Eksamen

AVTALE- OG KØBERET

 • Aftalens indhold
 • De vigtigste forpligtelser i aftalen
 • Betydning af indgåelse af en kontrakt
 • Ret til underskrift
 • Fuldmagt
 • Anvendelse af købeloven
 • Kontraktbrud forsinkelse og fejl
 • Levering og risikoovergang
 • Klagebehandling
 • Fortolkning af købsaftaler
 • Sanktioner for kontraktbrud
 • Skader i tilfælde af kontraktbrud
 • Eksamen

MARKEDSRET

 • Markedsføring
 • Markedsføringsrettigheder
 • Konkurrenceret
 • Andre love
 • Organisationer
 • Eksamen

ARBEJDSRET

 • Arbejdsrettens historie
 • Arbejdsmarkedets parter
 • Medbestemmelse (MBL
 • Kollektiv overenskomst
 • Former for beskæftigelse
 • Kontrakt
 • Opsigelse af ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Diskrimination
 • Eksamen

FORDRINGSRET

 • Kravets oprindelse
 • Förpligtelser
 • Betalningsansvarlig
 • Manglende eller forsinket betaling
 • Betalingsmodtager
 • Hvad, hvornår og hvordan skal betalingen ske
 • Ret til indsigelse
 • Godkendelse
 • Lov om gældsværdipapirer
 • Materielle retlige spørgsmål
 • Betalning af kravet
 • Begrebet afvikling
 • Eksamen

AT STUDERE TIL ERHVERSØKONOM BETYDER AT:

 • Du starter din uddannelse, når du vil
 • Du studerer, som du vil, med computer, tablet eller mobiltelefon
 • Du bestemmer selv studietempoet
 • Du studerer, hvor du vil

KURSUSPORTALEN

Du får adgang til optagede foredrag i vores kursusportal, hvor du møder vores undervisere med forskellige specialområder. Du vil se korte film med vores undervisere, der præsenterer sig selv og det respektive emne samt har skærmoptagede foredrag i PowerPoint.

Du har også adgang til selve forelæsningsmaterialet i kursusportalen, når det er tid til at lave øvelsesopgaver og opgaver, der sendes til gennemsyn af vores medarbejdere, som derefter giver dig feedback. Du kan også kontrollere dit vidensniveau ved at reagere på diagnostiske tests.

I kursusportalen er der et forum, hvor du kan diskutere og spørge andre kursister og undervisere om kursets indhold. I løbet af dit studie vil du have kontakt med kursuslederen, hvis du støder på spørgsmål eller problemer, og når du får feedback på dine opgaver. Interaktivitet via chat, e-mail og telefon. Løbende i kursusmaterialet er der øvelsesopgaver og indleveringsopgaver, så du løbende kan kontrollere, at du har assimileret materialet på en god måde.

Ansøgning og adgangskrav

Vi har brug for at modtage din tilmeldelse skriftligt via kontaktformularen her på siden eller på hjemmesiden. Angiv, hvilken erhvervsuddannelse eller hvilket kursus, tilmeldingen vedrører.

Eksamen og diplom

Efter godkendte indleveringsopgaver og eksamen har du opfyldt kravene til certificeret Erhvervsøkonom.

Pris

Kursusgebyret for uddannelsen til Certificeret Erhvervsøkonom er 27 135 DKK inkl. moms. Forudbetaling mod faktura for hvert kursusmodul med 2 714 DKK inkl. moms eller hele uddannelsen mod faktura.

Kursusgebyret inkluderer:

-Forelæsningsmateriale i Kursusportalen gennem skærmoptagelser og film

-Øvelsesopgaver

-Indleveringsopgaver

-Løbende support via e-mail og telefon samt karrierevejledning

-Udstedelse og afsendelse af eksamensbeviser

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Erhvervsøkonom
Kom i kontakt med skolen
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

Academy Online Denmark

Rådhuspladsen 16
1550 København

Vil du vide mere?

Udfyld formularen for mere information om Erhvervsøkonom

Tilmeld dig studentum.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Der er ingen evalueringer af Erhvervsøkonom endnu. Bliv den første!
Åbent hus
marts 2023
ma
ti
on
to
fr
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9