Vis studentum.dk som: Mobile

Certificeret Tolk

Academy Online Denmark
Valgfri længde, men ca 12 uger på heltid
12.325 DKK inkl. moms
Dansk
Nej
Heltid/deltid
Sidste ansøgningsfrist: Altid åben!
Erhvervsuddannelse
Fjernundervisning
Når det passer dig bedst!

Om uddannelsen

Tolk

Uddannelse til tolk

At arbejde som tolk er et varieret og spændende arbejde med et stort ansvar. Det er ikke kun internationale kontakter mellem landene, der kræver inddragelse af tolke. I mange lande er det internationale element også steget markant gennem indvandring og flygtningestrømme. I Danmark er der et stort behov for uddannede tolke, der overvinder sprogbarrierer mellem myndigheder og enkeltpersoner.

Faget stiller høje krav til sproglig kompetence og til en levende offentlig interesse med opdateret viden på området. Med andre ord skal de, der ønsker at fungere professionelt som tolk, have et godt kendskab ikke kun til dansk og tolkesprog, men også til de områder, hvor der er behov for tolkning.

Naturligvis har behovet for tolketjenester været mest fremtrædende inden for sundhedspleje, social sikring, arbejdsliv og retsvæsen, herunder på migrationsområdet og på hele det sociale område.

STUDIEPLAN

Programmet svarer til 12 ugers fuldtidsstudier og består af fem moduler. Efter forelæsningerne skal deltageren i uddannelsen gennemføre øvelsesprøver med multiple choice-spørgsmål og dermed kontrollere, at den nødvendige viden er erhvervet. I løbet af kurset skal kursusdeltageren selvstændigt gennemføre 7 opgaver. Svarene rettes og kommenteres individuelt.

Opgaverne er en del af den endelige eksamen. Efter hvert afsluttet modul udføres der også test.

Eksaminationen sker gennem godkendte resultater på de syv obligatoriske opgaver samt gennem godkendte prøveresultater og eksamener.

Uddannelsen består af følgende moduler:

 1. Introduktion
 2. Samfundskundskab for tolke
 3. Sundhedspleje for tolke
 4. Jura for tolke
 5. Indvandring for tolke

Du er velkommen til at tilmelde dig og lade din succesrejse starte eller fortsætte sammen med os!

AT STUDERE TIL CERTIFICERET TOLK BETYDER AT:

 • Du starter din uddannelse, når du vil
 • Du studerer, som du vil, med computer, tablet eller mobiltelefon
 • Du bestemmer selv studietempoet
 • Du studerer, hvor du vil

KURSUSPORTALEN

Du får adgang til optagede foredrag i vores kursusportal, hvor du møder vores undervisere med forskellige specialområder. Du vil se korte film med vores undervisere, der præsenterer sig selv og det respektive emne samt har skærmoptagede foredrag i PowerPoint.

Du har også adgang til selve forelæsningsmaterialet i kursusportalen, når det er tid til at lave øvelsesopgaver og opgaver, der sendes til gennemsyn af vores medarbejdere, som derefter giver dig feedback. Du kan også kontrollere dit vidensniveau ved at reagere på diagnostiske tests.

I kursusportalen er der et forum, hvor du kan diskutere og spørge andre kursister og undervisere om kursets indhold. I løbet af dit studie vil du have kontakt med kursuslederen, hvis du støder på spørgsmål eller problemer, og når du får feedback på dine opgaver. Interaktivitet via chat, e-mail og telefon. Løbende i kursusmaterialet er der øvelsesopgaver og indleveringsopgaver, så du løbende kan kontrollere, at du har assimileret materialet på en god måde.

STUDIEPLAN

Tolkning introduktion

 • Hvad er tolkning
  • Faglig kompetence
  • Tolkeetik
  • Tolketeknik
  • Øvelsesopgaver
  • Kontakttolkning
  • Konferencetolkning
  • Indleveringsopgave 1
  • Prøve 1

Samfundskundskab for tolke

 • Det danske samfund
  • Offentlig forvaltning
  • Individet og samfundet
  • Mennesker og samliv
  • Boligforme
  • Forsikring
  • Trafik og køretøjer
  • Sociale ydelser
  • Handicap
  • Uddannelse
  • Arbejdsmarkedet
  • Beskæftigelse
  • Skatter og afgifter
  • Pensionsordninger
  • Øvelsesopgaver
  • Indleveringsopgave 2
  • Prøve 2

Sundhedspleje for tolke

 • Lægevidenskab
  • Celle og væv
  • Organer og organsystemer
  • Tumorsygdomme
  • Hud- og hudsygdomme
  • Nervesystemet
  • Nervesystemets sygdomme
  • Vores sanser
  • Sygdomme i øjet
  • Sygdomme i ørerne
  • Sygdomme i næse og hals
  • Allergier
  • Øvelsesopgaver
  • Det endokrine system
  • Endokrine sygdomme
  • Skelettet
  • Musklerne
  • Sygdomme i bevægeapparatet
  • Blodkredsløb
  • Hjertekarsygdomme
  • Blodet og blodsygdomme
  • Indleveringsopgave 3
  • Lymfesystemet
  • Vejrtrækning
  • Luftvejssygdomme
  • Fordøjelsen
  • Sygdomme i mave og tarm
  • Nyrerne og urinvejene
  • Sygdomme i nyrerne og urinvejene
  • Reproduktion
  • Menneskets aldre
  • Psykiske lidelser og sygdomme
  • Indleveringsopgave 4
  • Infektioner og smittespredning
  • Lægemidler
  • Førstehjælp og respons
  • Prøve 3

Jura for tolke

 • Hvad er jura
  • Vores rettigheder og friheder
  • Offentlig forvaltning
  • Familieret
  • Arveret
  • Formueret og aftaleret
  • Foreningsret
  • Ejendomsret
  • Øvelsesopgaver
  • Retsvæsenet
  • Procesret
  • Indleveringsopgave 5
  • Civile sager
  • Generelle ledelsessager
  • Specifikke forvaltningssager
  • Straffesager
  • Kriminalitet
  • Sanktioner og andre strafferetlige sanktioner
  • Straffeprocessen
  • Tolkning i retten
  • Forskellige juridiske situationer
  • Indleveringsopgave 6
  • Prøve 4

Indvandring for tolke

• Indvandring
• De danske myndigheder - indvandring
• Domstolene - indvandring
• Asyl- og statuserklæring
• Barnets rettigheder i asylprocessen
• Handlinger af forskellig art
• Tilladelsesspørgsmål
• Øvelsesopgaver
• Afgørelser efter udlændingeloven
• Love på indvandringssområdet
• Modtagelse og migration
• Dansk statsborgerskab
• Indleveringsopgave 7
• Prøve 5
• Eksamen

Ansøgning og adgangskrav

Vi har brug for at modtage din tilmeldelse skriftligt via kontaktformularen her eller på info(at)academyonline.dk. Angiv, hvilken erhvervsuddannelse eller hvilket kursus, tilmeldingen vedrører.

Eksamen og diplom

Efter godkendte indleveringsopgaver og eksamen har du opfyldt kravene til Certificeret Tolk.

Pris

Kursusgebyret for uddannelsen til Certificeret Tolk er 12 325 DKK inkl. moms. Forudbetaling for hvert kursusmodul med 2 465 DKK inkl. moms eller hele uddannelsen mod faktura. Du kan også betale over 12 måneder med 1 235 DKK inkl. moms per måned.

Kursusgebyret inkluderer:  

-Forelæsningsmateriale i Kursusportalen gennem skærmoptagelser og film

-Øvelsesopgaver

-Indleveringsopgaver

-Løbende support via e-mail og telefon samt karrierevejledning

-Udstedelse og afsendelse af eksamensbeviser

Få information

Få svar på dine spørgsmål om Certificeret Tolk
Kom i kontakt med skolen
Ingen omkostninger eller forpligtigelser

Kontaktinfo

Academy Online Denmark

Rådhuspladsen 16
1550 København

Vil du vide mere?

Udfyld formularen for mere information om Certificeret Tolk

Tilmeld dig studentum.dk's nyhedsbrev!
Evalueringer
Der er ingen evalueringer af Certificeret Tolk endnu. Bliv den første!
Åbent hus
juli 2022
ma
ti
on
to
fr
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7