Vis studentum.dk som: Mobile

Kandidatuddannelsen i Retorik

Aarhus Universitet
Længde: 2 år
Uddannelsesstøtte: SU-godkendt
Heltid/deltid: Heltid
Sted: Århus

Om uddannelsen

Skarp med ord? Læs en kandidat i Retorik på Aarhus Universitet.

Har du et ønske om at arbejde som tekstforfatter, redaktør eller retoriklærer på en uddannelsesinstitution? Så skal du læse Retorik på Aarhus Universitet!

Kandidatuddannelse i Retorik Samfundet oplever i disse år et stigende behov for kandidater, der kan varetage målrettet kommunikation i praksis, fx via:

 • nye medier
 • i visuel kommunikation
 • i tilrettelæggelsen af en tekst eller tale

Kandidatuddannelsen i retorik er en ny og meget aktuel uddannelse, der tager udgangspunkt i en stigende bevidsthed om og brug af retorik inden for politik, erhvervsliv, forskning og uddannelse.

Jobmuligheder med en kandidat i Retorik

Kandidatuddannelsen giver dig mulighed for at arbejde med kommunikations-, kursus- og konsulentarbejde i fx:

 • virksomheder
 • organisationer
 • det offentlige

Andre jobmuligheder med retorikuddannelsen:

 • tekstforfatter
 • redaktør
 • retoriklærer på forskellige uddannelsesinstitutioner (fx på universiteter, pastoralseminarier og højskoler) og i voksenuddannelserne

Retorik er et gymnasie- og hf-fag. Ved at  kombinere retorik med et andet gymnasiefag, kan du søge pædagogikum og få kompetencer til at undervise i gymnasiet.

Er du interesseret? Så tag kontakt til Aarhus Universitet og hør mere!

Praktiske færdigheder på kandidaten i Retorik

I løbet af kandidatuddannelsen opøver du praktiske færdigheder i hensigtsmæssig kommunikation, du lærer at:

 • analysere og planlægge en argumentation
 • at vurdere og skelne mellem gode og dårlige argumenter
 • vise, hvordan sprog konstituerer og definerer viden og virkeligheder

Uddannelsen er erhvervsrettet, tager udgangspunkt i konkrete retoriske situationer, lægger op til samarbejde på tværs af grundfag, inddrager egne praksisøvelser i undervisningen og giver mulighed for at skrive et erhvervsspeciale.

Politologi og journalistik

Uddannelsen henvender sig bredt til studerende på bachelor-niveau fra såvel humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter  Det er særligt for kandidatuddannelsen i retorik på Aarhus Universitet, at den kombinerer elementer fra en humanistisk retorik-tradition med en række af de problemstillinger og spørgsmål, der gør sig gældende inden for politologi og kritisk journalistik.

Hvordan kommer det til fokus på retorikuddannelsen?

Dette fokus kommer bl.a. til udtryk i vægten på dialogisk retorik, de nye mediers betydning for retorikken samt sammenhængen mellem narrativ og visuel retorik. Uddannelsen inddrager politologiske og journalistiske videns- og forståelsesformer ved kritisk at analysere og diskutere aktuelle cases fra den politiske, økonomiske og kulturelle virkelighed.

Indholdet på kandidatuddannelsen i Retorik

Det første år af kandidatuddannelsen i retorik består af forløb, der giver en analytisk og kritisk indføring i bl.a.:

 • den retoriske tradition
 • argumentationsteori
 • genrernes retorik
 • retorik og nye medier samt taleskrivning i teori og praksis.

På dit andet år får du mulighed for at styrke din uddannelses- og jobprofil gennem forskellige profilfag og perspektiverende fag eller gennem projektorienterede forløb samt dit speciale.

Lyder det som det rette for dig? Så tag kontakt til AU allerede i dag!

Ansøgning

Bachelor: Den Koordinerede Tilmelding. Kvote 2: senest 15. marts kl. 12.00. Kvote 1: senest 5. juli kl. 12.00. Kandidat: på uddannelsesstedet

Pris

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kontaktinfo

Aarhus Universitet

DK-8000 Aarhus C
Nordre Ringgade 1
1165 Århus

 Vis telefonnummer
www.au.dk