Vis studentum.dk som: Mobile

Bacheloruddannelsen i Nanoscience

Aarhus Universitet
Længde: 3 år
Uddannelsesstøtte: SU-godkendt
Heltid/deltid: Heltid
Uddannelsestype: Bacheloruddannelse
Sted: Århus

Om uddannelsen

Bacheloruddannelsen i Nanoscience

Nanoscience er udpeget som en drivkraft bag udviklingen af fremtidens teknologier inden for områder som materialer, energi, miljø, kommunikation, elektronik og sundhed. Derfor oprettede Aarhus Universitet i 2002 Interdisciplinært Nanoscience Center, iNANO, der uddanner og forsker i nanoscience. Nanoscience har fået sit navn fra afstanden "en nanometer", dvs. en milliartendedel af en meter. Det er ca. 100.000 gange mindre end tykkelsen af et hår eller nogle få gange diameteren af et atom. En nanometer er således en typisk afstand i den atomare og molekylære verden. Evnen til at arbejde på denne nano-længdeskala gør det muligt at opnå helt nye eller stærkt modificerede funktioner og egenskaber af en lang række forskellige materialer. Dette har medført en rivende fremgang inden for nanoscience.

At arbejde med atomer
Forskere inden for nanoscience kan med specielle mikroskoper i dag ”se“ og endog flytte rundt på enkelte atomer og molekyler på overfladen af materialer. Derudover arbejder forskere med at aflure, hvordan de biologiske mekanismer i vores krop fungerer på nanoskalaen. Dette er kun eksempler på alle de færdigheder, der udgør kernen i nanoscience – anvendelsesområderne inden for nanoteknologi spænder vidt. Allerede i dag bruger vi nanoteknologi i computere, kommunikationsteknologi, konstruktionsmaterialer, medicinering, fødevareindustrien og i sensorer til medicinsk overvågning.

Forskning der gør en forskel
På iNANO forskes der i en lang række områder inden for nanoscience. Fx fremstilles der nanoenergimaterialer, hvor katalyse spiller en central rolle for brændstoffremstilling og kemikalieproduktion. Andre forskere fokuserer på nanomedicin, hvor lægemidler kan doseres fra nanobeholdere til præcis de steder i kroppen, hvor der er behov for dem. Desuden arbejder forskere på at gøre fødevarer sikrere og sundere ved hjælp af nanooverfladebehandlinger under produktionen og biosensorer, der kan detektere, om maden i dit køleskab er blevet dårlig.

Fremtidens løsninger
Nanoteknologi vil være med til at løse nogle af verdens største problemer inden for fx energi og sundhed. Nanoteknologi vil således have stor indflydelse på alle menneskers hverdag. I erkendelse heraf investeres der i disse år massivt i forskning og undervisning inden for nanoscience over hele verden.

Uden grænser
Tværfaglighed er et helt centralt begreb inden for nanoscience og nanoteknologi. Hvis du fx skal designe og udvikle en sensor, der kan måle indholdet af et bestemt stof i blodet, kan du have behov for at kende til sensormaterialets mekaniske og elektriske egenskaber, forstå kemien i det overfladelag, som skal vekselvirke med blodet, og have biologisk viden om blodets og organismens opbygning og funktion. Som studerende på nanosciencestudiet vil du derfor følge en tværfaglig palet af kurser inden for fysik, kemi, biologi og molekylærbiologi, matematik og it. Derudover er der specifikke nanoteknologiske fag – fx Nanokarakterisering, Eksperimentelle nanoøvelser og kurser inden for innovation og iværksætteri.

Et godt studiemiljø
På studiet er du det første år forankret på et fast hold med ca. 20 studerende. Du har mange timer med dit hold og følges med dine holdkammerater til forelæsninger og øvelser. Ved den ugentlige Nanocafe kan du lave opgaver og rapporter i grupper med dine medstuderende. Underviserne, der er forskere ved iNANO centeret, kommer forbi for at hjælpe. Studenterforeningen Nanorama afholder både festlige fredagsbarer og spændende faglige arrangementer som foredrag og virksomhedsbesøg.

Et førende forskningsmiljø
Uddannelsen i nanoscience er koblet til det aktive, internationalt orienterede forskningsmiljø på iNANO og inddrager fagets nyeste resultater og metoder. Som studerende får du adgang til avanceret udstyr i øvelsesforløbene, og i de afsluttende projektforløb kommer du ud til den absolutte frontlinje. Derudover skaber det internationale forskningsmiljø gode muligheder for udlandsophold, specielt på den følgende kandidatuddannelse.

Efterspørgsel efter tværfaglighed
Nanoscience er et ungt forskningsfelt med en lang og lovende fremtid foran sig. Der er i disse år en stigende efterspørgsel efter folk med en tværfaglig naturvidenskabelig baggrund. Desuden sikres de studerende en tæt kontakt til erhvervslivet gennem iNANOs mange samarbejder med en lang række store nationale og internationale virksomheder.

Ansøgning

Bachelor: Den Koordinerede Tilmelding. Kvote 2: senest 15. marts kl. 12.00. Kvote 1: senest 5. juli kl. 12.00. Kandidat: på uddannelsesstedet

Pris

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kontaktinfo

Aarhus Universitet

DK-8000 Aarhus C
Nordre Ringgade 1
1165 Århus

 Vis telefonnummer
www.au.dk