Vis studentum.dk som: Mobile

Kultur, Kommunikation og Globalisering (engelsksproget) - kandidat

Aalborg Universitet
Længde: 2 år
Sted: Aalborg

Om uddannelsen

Kultur, Kommunikation og Globalisering (engelsksproget)

Internationale udfordringer

Akademikere, som har studeret kultur og samfundsforhold, er efterspurgte, fordi vi lever i en tid, hvor kontakt med andre kulturer er den naturligste ting i verden, bl.a. gennem internet, europæisk integration og globalisering.
Hvis du ser dig selv som en projektleder i en institution, organisation eller i en virksomhed, som gerne vil begå sig på den internationale scene og i et multikulturelt samfund,så er kandidatuddannelsen i Culture, Communication and Globalization værd at overveje.

International profilering

Uddannelsen er et tilbud til studerende med en bachelorgrad inden for humaniora eller samfundsfag, som ønsker at udvikle kompetencer med henblik på at arbejde i institutioner, organisationer eller virksomheder med fokus på kommunikative, kulturelle, sociale og politiske aspekter af globale processer. Studiet giver mulighed for at arbejde koncentreret med fire forskellige linjer:

  • Market communication and consumption
  • Organizational culture and leadership
  • International relations and the global order
  • International migration and ethnic relations.

Du vælger selv, om du vil fokusere på en af disse linjer, eller om du vil sammensætte din helt egen profil. Du bestemmer således selv, hvilke fagområder der skal lægges vægt på i din uddannelse.

Undervisningen foregår på engelsk, hvilket bidrager til internationaliseringen af studiemiljøet. Uddannelsen har indbygget et semesters praktikophold ved en institution, organisation eller virksomhed i udlandet eller i Danmark, eller et studieophold i Danmark eller i udlandet.

Adgangskravet til kandidatuddannelsen er en bachelorgrad inden for humaniora eller samfundsfag, og et godt engelsk niveau (minimum B-niveau)

Personlig profilering

Kandidatuddannelsen i Culture, Communication and Globalization rummer store muligheder for personligt at profilere sin uddannelse i en bestemt retning enten ved at koncentrere sig om en bestemt faglig dimension inden for studiet, eller ved at skabe sig en bredere profil ved at sammensætte sine kurser ud fra flere linjer og ved at vælge et relevant praktik- eller studieophold.

Du kan f.eks. vælge at fokusere på linjen inden for internationale relationer og den globale orden i de to første semestre. Derpå kan du søge praktikophold i en international institution eller organisation i Bruxelles eller København, hvor du får mulighed for at anvende din teoretiske viden i praksis.

Du kan også gå anderledes til værks og skabe en profil som trækker på mere end blot en faglig linje. Du kan f.eks. kombinere markeds- og forbrugsstudier med kurser i etniske relationer. Det er dig, der bestemmer.

Ansøgning og adgangskrav

Søg optagelse, se adgangskrav · Kultur, Kommunikation og Globalisering (engelsksproget)

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Kultur, Kommunikation og Globalisering:

  • Dansk, Engelsk og Tysk i kombination med et tilvalgsfag
  • Humanistisk Informatik (Interaktive Digitale Medier, Informationsvidenskab og Kommunikation)
  • International Virksomhedskommunikation (Engelsk, Fransk, Spansk og Tysk)
  • Sprog og Internationale Studier (Engelsk og Spansk)
  • Flere andre humanistiske uddannelser
  • Flere samfundsvidenskabelige uddannelser som f.eks. Politik & Administration

Se også og find flere eksempler i .

Ansøgere med tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. Hvis din bacheloruddannelse ikke er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, sender Studiekontoret ansøgningen til godkendelse hos det relevante studienævn.

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.

Søg optagelse

Der optages kun studerende med studiestart den 1. september. Ansøgningsfristen er den 1. april.

Udfyld og send det til adressen anført på skemaet. Husk at vedlægge dokumentation for din bacheloruddannelse.

Læs også vores vejledning om , herunder information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Svar på ansøgning

Alle ansøgere, der rettidigt har søgt om optagelse, får svar senest medio juni.

Ansøgere fra AAU

Er du allerede indskrevet på AAU, kan du finde information om optagelse på en kandidatuddannelse på .

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159
9100 Aalborg

 Vis telefonnummer
www.aau.dk