Vis studentum.dk som: Mobile

Globalt systemdesign, cand.scient.techn. (engelsksproget) (København) - kandidat

Aalborg Universitet
Kandidatuddannelse og masteruddannelse
København

Om uddannelsen

Globalt systemdesign, cand.scient.techn. (engelsksproget) (København)

Globalt systemdesign


Med den intensiverede globale konkurrence står virksomheder og organisationer inden for industri, transport og service over for en række udfordringer - hvordan sikrer man et godt produkt, tilfredse kunder og medarbejdere og en bæredygtig økonomi?

Bliv kandidat i Globalt system design og få kompetencer til at analysere, designe, optimere og implementere forretningsprocesser inden for produktion, transport og service.

Om uddannelsen

En kandidatuddannelse i Globalt Systemdesign ruster dig til at håndtere den kompleksitet, som virksomhederne møder i dag og i de kommende år. Du bliver i stand til at analysere og modellere såvel specifikke forretningsprocesser som samlede produkt-, service- og produktionssystemer. Du lærer at udvikle, simulere og konsekvensvurdere løsninger og forslag til forenkling, standardisering og automatisering af arbejdsgange og processer.

Uddannelsen arbejder med produktions-, system- og procesforståelse i bredeste perspektiv. Udgangspunktet er, at områder som arbejdstilrettelæggelse, kundefokus, kvalitetssikring, produktionsledelse og optimal ressourceudnyttelse kan håndteres ud fra samme kompetencemæssige tilgang som klassiske produktionssystemer - uanset om du arbejder inden for den private eller offentlige sektor, med fremstilling, transport eller service, på nationalt eller internationalt plan.

Uddannelsens tilgang er ingeniørvidenskabelig, hvilket betyder, at du kommer til at arbejde med anvendelsen af moderne beregnings-, automatiserings- og IT-teknologier, som kan bidrage til bedre resurseudnyttelse, kvalitet etc. Kandidatuddannelsen udfordrer den sektorspecifikke viden, du har med dig fra din bacheloruddannelse, og gennem de 2 år uddannelsen varer, udvikles og udbygges din viden i forhold til produktdesign, effektivisering og innovation af arbejdsprocesser og -systemer.

Uddannelsen klæder dig således på til at analysere, planlægge og vurdere forretnings- og produktionsmæssige problemstillinger fra flere synsvinkler. Uddannelsen giver dig eksempelvis formelle kvalifikationer, der matcher de kompetencer, som i industrien og erhvervslivet kan opnås gennem kurser og certificering som ”Green Belt” og ”Black Belt”i Lean, Six Sigma og procesforbedringer.

Uddannelsen udbydes for første gang d. 1. september 2012 på Aalborg Universitet, København.

Internationalt perspektiv

Uddannelsen udbydes internationalt og al undervisning foregår derfor på engelsk. 3. semester er dedikeret til international erfaring, og der lægges derfor op til, at du tager til udlandet – enten i en dansk eller udenlandsk virksomhed eller på et udenlandsk universitet.

Aalborg Universitet har samarbejdsaftaler med universiteter over hele verden, ligesom fagmiljøet bag uddannelsen også har en lang række internationale kontakter i forbindelse med virksomhedsaftaler.
 

Samarbejde med erhvervslivet

Aalborg Universitet har tradition for, at de studerende samarbejder med private virksomheder og offentlige institutioner i forbindelse med projektskrivningen. Du får dermed mulighed for at høste erhvervserfaringer og arbejde med problemer fra den ’virkelige verden’ allerede inden, du har færdiggjort dit studium.

Aalborg Universitet har gennem mange år opbygget et tæt samarbejde med industrien, der betyder, at projekter ofte skrives for og i samarbejde med virksomheder.

Mød de studerende

Kenneth Kallesøe, uddannet maskinmester og studerende på Globalt systemdesign
 

Efter at have afsluttet min bacheloruddannelse i Aalborg vælger jeg at studere på kandidatuddannelsen i Globalt systemdesign for at få en bredere og mere solid forståelse for de processer, der er involveret i at designe produkt- og serviceprocesser. Jeg tilegner mig viden gennem forelæsninger med entusiastiske og seriøse undervisere samt gennem projektskrivning i samarbejde med relevante virksomheder indenfor fagområdet.

Jeg er meget glad for, at jeg valgte at studere Globalt systemdesign, fordi uddannelsen virkelig giver mig de rette færdigheder og lige så vigtigt en selvtillid til at turde udfordre de måder, som en virksomhed har opbygget forskellige processer på - både i produktions- og serviceafdelinger.
 

Luiza Bucur, student at the Global Systems Design programme

Jeg er 23 år og uddannet indenfor IT og elektronik. Jeg udviklede en særlig interesse for robotteknologi - herunder industrirobotter og automatisering, mens jeg udarbejdede min bacheloropgave i samarbejde med Aalborg Universitet. Jeg indså hurtigt, at jeg ønskede at fortsætte med at arbejde indenfor dette spændende område.

Det der tiltrak mig mest ved kandidatuddannelsen i Global System Design var muligheden for at supplere min ingeniørbaggrund med en forretningsmæssig indsigt og viden. Uddannelsen har ikke kun givet mig en forståelse af de vigtigste principper indenfor produktion og fremstilling. Den har også givet mig en meget brugbar erfaring og indsigt i at samarbejde med industrien gennem det problembaserede projektarbejde, som Aalborg Universitet er meget anerkendt for.

 

Ansøgning og adgangskrav

Søg optagelse, se adgangskrav · Globalt systemdesign, cand.scient.techn. (engelsksproget) (København)

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Globalt Systemdesign:

  • Maskin og Produktion
  • Globale Forretningssytemer
  • Industri og Produktion (diplomingeniør)
  • Eksportteknologi (diplomingeniør)
  • Produktion og Ledelse (diplomingeniør)
  • Matematik
  • Elektronik og IT
  • Maskinmester

Se også og .

Ansøgere med tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. Hvis din bacheloruddannelse ikke er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, sender Studiekontoret ansøgningen til godkendelse hos det relevante studienævn.

Bemærk, at der kræves Engelsk på B-niveau eller tilsvarende for at blive optaget på en engelsksproget uddannelse.

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.

Søg optagelse

Der er både ansøgningsfrist den 1. april med studiestart den 1. september samt den 1. november med studiestart den 1. februar.

Udfyld og send det til adressen anført på skemaet. Husk at vedlægge dokumentation for din bacheloruddannelse.

Læs også vores vejledning om , herunder information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Svar på ansøgning

Alle ansøgere, der rettidigt har søgt om optagelse med studiestart pr. 1. september, får svar senest medio juni.

Ansøgere fra AAU

Er du allerede indskrevet på AAU, kan du finde information om optagelse på en kandidatuddannelse på .

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159
9100 Aalborg

 Vis telefonnummer
www.aau.dk


Evalueringer
Hvad siger tidligere deltagere om denne uddannelse?
Der er ingen evalueringer af Globalt systemdesign, cand.scient.techn. (engelsksproget) (København) - kandidat endnu. Bliv den første!

Hvad siger tidligere deltagere om udbyderen?
(4,0)
Baseret på 9 evalueringer
Se alle evalueringer

Du vil måske også være interesseret i: