Vis studentum.dk som: Mobile

Engelsk og International Virksomhedskommunikation - kandidat

Aalborg Universitet
Længde: 2 år
Uddannelsen er på: Engelsk, Dansk
Uddannelsesstøtte: SU-godkendt
Heltid/deltid: Heltid
Sidste ansøgningsfrist: 1. april
Sted: Aalborg

Om uddannelsen

Engelsk og International Virksomhedskommunikation

Der er i dag et stigende behov for kandidater, som har en tværfaglig kompetence og kan kombinere teoretiske færdigheder med praktiske, bl.a. inden for informationsteknologi, kommunikation og sprog. Med en kandidatuddannelse i International Virksomhedskommunikation i Engelsk vil du med netop disse kompetencer kunne udfylde mange forskellige jobfunktioner i internationalt orienterede virksomheder.

Kandidatuddannelsen i International Virksomhedskommunikation i Engelsk er en toårig kandidatuddannelse, som bygger naturligt oven på Bacheloruddannelserne i International Virksomhedskommunikation og Sprog og Internationale Studier. Du kan også søge ind, hvis du har en anden sproglig BA-uddannelse med engelsk.

Kandidatstuderende fortæller

Mulighed for at vælge mellem flere kandidatspecialiseringer
 

Jeg har altid ment at kommunikation var et meget spændende og alsidigt felt, så da jeg afsluttede min bachelor i Engelsk og Europæiske Studier ved Handelshøjskolen i Aarhus, var det meget naturligt for mig at søge ind på en kommunikationsorienteret kandidatuddannelse. Mit valg stod derfor mellem at forblive i Aarhus og fortsætte mine studier dér, eller at søge andet steds hen med henblik på at prøve kræfter med noget nyt. I min søgen efter en spændende kandidatuddannelse fald jeg over AAU’s Engelsk og International Virksomhedskommunikation, som umiddelbart lød til at opfylde de krav jeg havde til min ønskekandidat. Man får en utrolig international profil, med en lang række kompetencer inden for blandt andet kommunikation, markedsføring, virksomhedsforståelse og sprog.
Udover uddannelsens indhold var der også en række forskellige ting, som jeg fandt yderst tiltalende ved AAU: for det første har man på AAU mulighed for at vælge imellem forskellige profileringer, som supplerer den uddannelse man får i sprog og kommunikation. Her valgte jeg profileringen Organisation og Ledelse, som giver én en stor portion indgående viden om organisationskultur og diverse ledelsesrelateret problemstillinger. For det andet er niende semester sat af til at man kan komme i virksomhedspraktik. Dette aspekt finder jeg utrolig attraktivt, da jeg mener, at det er en utrolig god mulighed for at udvide sit netværk, benytte sine faglige kompetencer i praksis og få et indblik i hvilken slags arbejde der muligvis venter én, når man er færdig med sin uddannelse. For det tredje er studietilgangen på AAU i høj grad centreret omkring udarbejdelse af større projekter. Dette betyder, at man får rig mulighed for at fordybe sig grundigt i det stof, som man arbejder med, samtidig med at man benytter den viden man har tilegnet sig på en meget konstruktivistisk måde.
Efter mange, grundige overvejelser valgte jeg at søge ind på SIV i Aalborg, da jeg vurderede, at jeg fik noget hér, som jeg ikke blev tilbudt andre steder. Dette er et valg, som jeg bestemt ikke har fortrudt.

-Tobias H. Seebach, Kandidatstuderende på Engelsk og International Virksomhedskommunikation

 

Mange muligheder på arbejdsmarkedet

"Når man står over for valget af kandidatuddannelse, er der naturligvis masser af variabler, som man tager med i sine overvejelser. For mig var det vigtigt at fastholde et fokus på det engelske sprog, samtidig med at jeg også ønskede at kommunikation skulle være i centrum. Med SIV har jeg netop opnået dette, samtidig med at jeg har fået kompetencer inden for PR, kulturteorier, marketing, virksomhedsforståelse og meget andet: En bred vifte af kompetencer, som tilsvarende giver en lang række muligheder på arbejdsmarkedet. Denne alsidighed var da også netop en af mine bevæggrunde for at vælge SIV kandidat.
Derudover er den obligatoriske praktik en utrolig mulighed for at prøve kræfter med at begå sig i erhvervslivet. Jeg så det som en enestående mulighed for at prøve at arbejde i udlandet, hvilket bragte mig til et universitet i Melbourne, Australien – en beslutning som jeg dagligt glæder mig over! Udover at jeg opnåede den sidste naturlighed med mine engelsk kundskaber og fik anvendt en masse teoretiske virkemidler til løsning af de mange praktiske opgaver, jeg fik tildelt, oplevede jeg også at være en del af et team! Jeg var også så heldig at have mulighed for at arbejde med udvekslingsstuderende, som jeg knyttede tætte bånd til under mit ophold. Jeg føler, jeg har været meget privilegeret både i forløbet med min praktik og generelt på SIV kandidat, hvor jeg har fået utallige faglige, sociale og personlige udfordringer, kompetencer og oplevelser."

-- Lisbet Tophøj, Specialestuderende på International Virksomhedskommunikation i Engelsk

 

 

Ansøgning og adgangskrav

Søg optagelse, se adgangskrav · Engelsk og International Virksomhedskommunikation

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Sprog og International Virksomhedskommunikation i Engelsk:

  • International Virksomhedskommunikation i Engelsk med et tilvalgsfag
  • International Virksomhedskommunikation i Fransk, Spansk og Tysk med tilvalgsfag i Engelsk International Virksomhedskommunikation
  • Engelsk - Sprog og Internationale Studier
  • Engelsk i kombination med et tilvalgsfag.

Se også og find kombinationer i .

Ansøgere med tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. Hvis din bacheloruddannelse ikke er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, sender Studiekontoret ansøgningen til godkendelse hos det relevante studienævn.

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.

Søg optagelse

Ansøgningsfristen er den 1. april med studiestart den 1. september.

Udfyld og send det til adressen anført på skemaet. Husk at vedlægge dokumentation for din bacheloruddannelse.

Læs også vores vejledning om , herunder information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Svar på ansøgning

Alle ansøgere, der rettidigt har søgt om optagelse med studiestart pr. 1. september, får svar senest medio juni.

Ansøgere fra AAU

Er du allerede indskrevet på AAU, kan du finde information om optagelse på en kandidatuddannelse på .

Tilvalgsfag under uddannelsen

Som supplement til engelsk skal du vælge et tilvalgsfag under uddannelsen. Du kan vælge indenfor områderne: Et andet fremmedsporg, Kinesiske Områdsstudier, IT/Kommunikation og Organisation/Ledelse.

Eksamen og diplom

Kandidat i Engelsk, Sprog og Virksomhedskommunikation

Pris

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159
9100 Aalborg

 Vis telefonnummer
www.aau.dk