Vis studentum.dk som: Mobile

Energiteknik, civilingeniør (engelsksproget) (Aalborg) - kandidat

Aalborg Universitet
Længde: 2 år
Uddannelsen er på: Engelsk
Uddannelsesstøtte: SU-godkendt
Heltid/deltid: Heltid
Sidste ansøgningsfrist: 1. april
Sted: Aalborg

Om uddannelsen

Energiteknik, civilingeniør (engelsksproget) (Aalborg)

Prøv at forestille dig en verden uden olie, kul og gas. Det lyder måske ikke så farligt endda, men faktisk ville det betyde, at vi næsten ingen elektricitet havde . Vi ville ikke kunne køre i bil, bus eller tog for slet ikke at tale om at flyve, for der ville ikke være noget brændstof. Vi ville ikke kunne tænde for fjernsynet, lave mad på komfuret, oplade mobilen eller tænde lyset. Det lyder ikke særlig morsomt, vel?

Ved at uddanne dig i Energi på Aalborg Universitet kan du blive en del af det hold af ingeniører, som i fremtiden
skal sikre vores miljø og vores klima via alternative energikilder, som ikke forurener og ved hjælp af nye udviklede energieffektive apparater og systemer, som sparer på energien.

Om uddannelsen

Efter afsluttet bacheloruddannelse kan du forsætte på den 2-årige civilingeniøruddannelse i Energiteknik i Aalborg eller på civilingeniøruddannelsen i Bæredygtig energiteknik i Esbjerg.  På civilingeniøruddannelsen i Aalborg kan du specialisere dig i én af følgende seks specialiseringer:


  • (Fuel Cells and Hydrogen Technology)

  • (Power Electronics and Drives)

  • (Electrical Power Systems and High Voltage Engineering)

  • (Mechatronic Control Engineering)

  • (Thermal Energy and Process Engineering)

  • (Wind Turbine Systems)

For at læse på et af specialerne på kandidatuddannelsen i energiteknik skal du have en relevant bacheloruddannelse, fx en bachelor i energi, elektroteknik eller mekanik .

Se  for adgangsgivende uddannelser, eller kontakt for nærmere information.

Internationalt miljø, hvor undervisningen foregår på engelsk
Undervisningen foregår på engelsk på alle specialiseringerne i energiteknik, og du vil færdes i et internationalt miljø med undervisere og medstuderende fra udlandet. Litteraturen er derfor også på engelsk.

Problembaseret læring

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke problembaserede undervisningsform, som også præger projektarbejdet. Det er en arbejdsform, der er værdsat af såvel erhvervslivet som de studerende.

Det problemorienterede projektarbejde dækker over en studieform, hvor du som studerende i stor udstrækning selv er med til at definere de problemstillinger, du vil undersøge. Du får med andre ord ikke serveret en færdig problemstilling, men du skal selv definere den opgave, som du synes, er interessant at løse. Helt frie hænder har du dog ikke. På hvert semester er der en given, men ofte bred temaramme, der skal sikre, at du som studerende opnår de nødvendige kompetencer.

Teamwork

De fleste studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for gennem samarbejde og arbejdsdeling at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og føler dig hjemme på universitetet.

Det vil ind imellem kræve en ekstra indsats at arbejde i en gruppe, fx når du skal overbevise dine medstuderende om, at din idé er den rigtige, eller når I skal indgå et kompromis. Men gennem disse erfaringer får du oparbejdet en vigtig kompetence i teamwork, som både du og din kommende arbejdsplads vil få stor glæde af.

Din underviser forsker

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

 

Mød de studerende

Katrine Arnoldsen Juhl, studerende på Termisk energi

Jeg er pige og går på 4. semester på en ingeniørretning. To ting, som de fleste nok ville sige, ikke passer sammen. Men jeg har altid interesseret mig for matematik, fysik og projekter, hvilket er en stor del af ingeniørstudiet på Aalborg Universitet.

Studiet består af forelæsninger, opgaveregning og projektarbejdet, hvoraf de sidste to foregår i grupper. Ved at man på Aalborg Universitet har denne specielle inddeling, bliver meget af teorien fra undervisningen brugt i projekterne og bliver derved meget mere håndgribeligt.

I efteråret 2009 startede jeg på Energiteknik på AAU. Beslutningen om at studere energi var affødt af hele debatten om klimaet, men her 2 år efter ved jeg, at Energiteknik er meget mere end drivhusgasser. Det er alt fra teoretiske beregninger på varmepumper til bygning og test af køretøjer nede i laboratoriet.

Studiet er en blanding af teoretisk viden og efterprøvningen af denne i praksis. Dette gør, at man får lavet mange sjove ting. Jeg har bl.a. lavet en fjernbetjening, hvis energikilde var en solcelle og ikke et batteri. Her på 4. semester er min gruppe og jeg i gang med at lave en cruise controller til en elbil. Her skal vi bl.a. ud og teste bilen og se, om det vi har lavet, virker.

Claus Uhrenholdt Jensen, Studerende Energi

Danmark har som det første land i verden udfærdiget en plan for, hvordan energiforsyningen skal gøres fossilfri inden år 2050. Førend denne plan bliver vedtaget og ført ud i livet, kan du være færdig som energi-ingeniør, og du kan være med til intet mindre end at revolutionere den danske energiforsyning eller være hjernen, der hjælper omverden på vej.

Disse udfordringer er enestående for energiuddannelsen! Det var netop disse udfordringer, den store fokus på bæredygtig energi og de sikre udsigter til job, der var afgørende da jeg skulle vælge uddannelse.

Som ingeniørstuderende på Aalborg Universitet består min hverdag af en kombination af projektarbejde samt indlæring gennem forelæsning i teoretiske fag, som man kender det fra de forberedende uddannelser. I studieprojekterne som fylder mest, anvender vi teorien, som vi lærer, sideløbende, og vi arbejder med aktuelle problemstillinger, hvilket motiverer indlæringen.

Jeg er vild med ideen om gruppebaseret projektarbejde, hvor flere kan drage nytte af den enkeltes kompetencer og på den måde hver især stå stærkere. Jeg er overbevist, når jeg hører virksomheder sige, at Aalborgmodellen er et kvalitetsstempel på ingeniørens CV.

 

Ansøgning og adgangskrav

Søg optagelse, se adgangskrav · Energiteknik, civilingeniør (engelsksproget) (Aalborg)

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Energiteknik, civilingeniør:

  • Energi
  • Bæredygtig energiteknik (diplomingeniør)

Der er desuden krav om engelskkundskaber svarende til mindst B-niveau.

Se også og .

Ansøgere med tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. Hvis din bacheloruddannelse ikke er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, sender Studiekontoret ansøgningen til godkendelse hos det relevante studienævn.

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.

Søg optagelse

Ansøgningsfristen er den 1. april ved studiestart den 1. september.

Udfyld og send det til adressen anført på skemaet. Husk at vedlægge dokumentation for din bacheloruddannelse.

Læs også vores vejledning om , herunder information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Svar på ansøgning

Alle ansøgere, der rettidigt har søgt om optagelse med studiestart pr. 1. september, får svar senest medio juni.

Ansøgere fra AAU

Er du allerede indskrevet på AAU, skal du benytte og indsende ansøgningen inden 1. april.

Eksamen og diplom

Civilingeniør, Elektronik & Datateknik

Pris

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159
9100 Aalborg

 Vis telefonnummer
www.aau.dk