Vis studentum.dk som: Mobile

Design af mekaniske systemer, civilingeniør (engelsksproget) (Aalborg) - kandidat

Aalborg Universitet
Længde: 2 år
Uddannelsen er på: Dansk
Uddannelsesstøtte: SU-godkendt
Heltid/deltid: Heltid
Sidste ansøgningsfrist: 1. april
Sted: Aalborg

Om uddannelsen

Design af mekaniske systemer, civilingeniør (engelsksproget) (Aalborg)

Vil du arbejde med udvikling og design af konkurrencedygtige industriprodukter?


Civilingeniører i Design af mekaniske systemer har været involveret i udviklingen og fremstillingen af en stor del af de produkter vi anvender i vores hverdag. Enten gennem direkte deltagelse i selve design- og udviklingsprocessen eller gennem udvikling af produktionsudstyret der anvendes under fremstillingen af produktet.

Endvidere stiller den øgede globale konkurrence stadigt større krav til produkternes effektivitet og funktionalitet, og der er derfor hårdt brug for ingeniører der kan udvikle avancerede og konkurrencedygtige mekaniske systemer, maskiner og andre produkter. Som civilingeniør i design af mekaniske systemer er du klædt godt på til at klare disse udfordringer.

Om uddannelsen

På kandidatuddannelsen i design af mekaniske systemer kombinerer du dine kreative og tekniske færdigheder i en uddannelse til maskiningeniør med fokus på udvikling og design af industrielle produkter. Den globale konkurrence har presset kravene
til ydeevne og funktionalitet i vejret, og der er derfor hårdt brug for ingeniører, som kan udvikle avancerede mekaniske systemer, maskiner og produkter.

Du får indsigt i en bred vifte af designværktøjer – lige fra klassiske ingeniørdiscipliner som dimensionering af maskinkonstruktioner til forsøgsteknik og anvendelse af avancerede materialer og håndtering af de nyeste computerbaserede design- og beregningsværktøjer. Gennem projektarbejdet får du rig mulighed for at afprøve dine idéer i praksis. Langt størstedelen af alt projektarbejdet foregår nemlig i tæt samarbejde med industrielle virksomheder.

På uddannelsen tilbydes kurser og projekter inden for følgende områder:

 • Spændings- og deformationsanalyse af lastbærende strukturer
 • Kontinuum mekanik (Elasticitetsteori, plasticitetsteori samt mikromekanik )
 • Finite element metoden
 • Brudmekanik og udmattelse
 • Energi og variationsmetoder
 • Analyse af flerlegemesystemer
 • Ingeniørmæssing optimering
 • Kompositter og kompositkonstruktioners
  mekanik
 • Konstruktion af mekaniske systemer

Problembaseret læring

Aalborg Universitet er verdenskendt for sin unikke problembaserede undervisningsform, som også præger projektarbejdet. Det er en arbejdsform, der er værdsat af såvel erhvervslivet som de studerende.

Det problemorienterede projektarbejde dækker over en studieform, hvor du som studerende i stor udstrækning selv er med til at definere de problemstillinger, du vil undersøge. Du får med andre ord ikke serveret en færdig problemstilling, men du skal selv definere den opgave, som du synes, er interessant at løse. Helt frie hænder har du dog ikke. På hvert semester er der en given, men ofte bred temaramme, der skal sikre, at du som studerende opnår de nødvendige kompetencer.

Teamwork

De fleste studerende arbejder i forbindelse med projektarbejdet i grupper. Det giver bl.a. mulighed for gennem samarbejde og arbejdsdeling at udforske større og mere komplekse problemstillinger, end du ville kunne klare alene. Desuden har gruppearbejdet en social funktion, som gør, at du hurtigt lærer dine medstuderende at kende og føler dig hjemme på universitetet.

Det vil ind imellem kræve en ekstra indsats at arbejde i en gruppe, fx når du skal overbevise dine medstuderende om, at din idé er den rigtige, eller når I skal indgå et kompromis. Men gennem disse erfaringer får du oparbejdet en vigtig kompetence i teamwork, som både du og din kommende arbejdsplads vil få stor glæde af.

Din underviser forsker

På Aalborg Universitet drives der forskningsbaseret undervisning. Det betyder, at dine undervisere forsker inden for samme fagområde, som de underviser i. Du får derfor tilgang til den nyeste viden og engagerede undervisere, der brænder for det, de underviser i. Undervisningsmaterialet er derfor ikke kun hentet fra bøger men kan fx også være aktuelle artikler fra tidsskrifter.

Mød en færdiguddannet kandidat

 

Rasmus Mørk, civilingeniør i i design af mekaniske systemer

"Jeg blev færdig som civilingeniør i Design af mekaniske systemer fra Aalborg universitet i 2008. Siden da har jeg været ansat som erhvervs PhD hos Liftra i Aalborg der udvikler specialiseret løfte-og transportudstyr til vindmølleindustrien. En stor del af projekterne hos Liftra omhandler udvikling af prototyper, hvilket forudsætter gode kreative og tekniske færdigheder. Et typisk projekt hos Liftra starter med en konceptgenereringsfase og ender med et sæt produktionstegninger eller med test af en prototype. I mit daglige arbejde anvender jeg min uddannelse fra Aalborg Universitet i forbindelse med strukturelle beregninger og mekanisk design."

Unicorn Racerbil bygget af studerende fra AAU deltager i konkurrence på Silverstone

For femte gang deltager Aalborg Universitet i et internationalt Formula Student event. Holdet af studerende, som står bag Aalborg Universitets Unicorn Racerbil, tog tirsdag aften racerbilen med til England for at deltage i konkurrencen.

 

Ansøgning og adgangskrav

Søg optagelse, se adgangskrav · Design af mekaniske systemer, civilingeniør (engelsksproget) (Aalborg)

Adgangskrav

Følgende bacheloruddannelser giver adgang til kandidatuddannelsen i Design af mekaniske systemer:

 • Maskin og Produktion
 • Maskinkonstruktion
 • Byggeri og Industri (diplomingeniør)
 • Industri og Produktion (diplomingeniør)

Se også .

Ansøgere med tilsvarende dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau kan optages efter studienævnets individuelle vurdering. Hvis din bacheloruddannelse ikke er direkte adgangsgivende til kandidatuddannelsen, sender Studiekontoret ansøgningen til godkendelse hos det relevante studienævn.

Bemærk, at der kræves Engelsk på B-niveau eller tilsvarende for at blive optaget på en engelsksproget uddannelse.

Fri adgang for kvalificerede ansøgere

Alle ansøgere, der søger rettidigt og opfylder adgangskravene, er garanteret en studieplads.

Søg optagelse

Ansøgningsfristen er den 1. april med studiestart den 1. september.

Udfyld og send det til adressen anført på skemaet. Husk at vedlægge dokumentation for din bacheloruddannelse.

Læs også vores vejledning om , herunder information til ansøgere, der er forsinkede i deres bacheloruddannelse.

Svar på ansøgning

Alle ansøgere, der rettidigt har søgt om optagelse med studiestart pr. 1. september, får svar senest medio juni.

Ansøgere fra AAU

Er du allerede indskrevet på AAU, kan du finde information om optagelse på en kandidatuddannelse på .

Eksamen og diplom

En kandidat i Oplevelsesdesign, CAND. IT

Pris

Du har mulighed for at få SU under uddannelsen.

Kontaktinfo

Aalborg Universitet

Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159
9100 Aalborg

 Vis telefonnummer
www.aau.dk