Pressemeddelelse: 'Generation Målrettet' jagter erfaring

Studerende i Norden satser på karrieren

En ny nordisk undersøgelse foretaget af uddannelsessøgetjenesten Studentum i Danmark, Norge, Sverige og Finland afslører, at krisebevidstheden for alvor har bidt sig fast blandt de studerende i alle fire lande.

Tre ud af fire af de adspurgte i Sverige og Norge tilkendegiver, at de helt eller delvist aktivt gør noget for at øge deres jobmuligheder efter studiet. Det samme tal for Danmark og Finland helt oppe på 85 procent. Samtidig vælger mellem 75 procent i Norge og 53 procent i Finland uddannelse ud fra jobmulighederne som færdiguddannet.

Arbejder gratis for gode anbefalinger

Besvarelserne i undersøgelsen tegner ikke alene et billede af en målrettet generation, der allerede i studietiden er meget bevidste om, at erfaring på CV’et baner vejen til fremtidige arbejdsgiveres hjerte. De unge er også meget bevidste om at bevise deres værd på arbejdsmarkedet.

”I den praktik, jeg er i nu, gør jeg meget for at arbejde hårdt og virkelig vise, at selvom jeg ikke får løn, så er jeg meget interesseret og arbejder over tid. Jeg vil gøre mere, end hvad de forventer af mig.” (kvindelig studerende på en erhvervsakademiuddannelse, 21 – 25 år)

Denne udtalelse er langt fra enestående blandt de danske besvarelser. Her er der flere, der giver udtryk for at arbejde ekstra for at få gode anbefalinger såvel som den eftertragtede erfaring – ofte uden at få løn for den ekstra indsats.

Frivilligt arbejde hitter

En tredjedel af de danske deltagere i undersøgelsen angiver, at de har et relevant studiejob. Det gør studiejobbet til det populæreste middel til at øge jobmulighederne som færdiguddannet efterfulgt af frivilligt arbejde.

”Jeg har arbejdet frivilligt på studierelevant sted. Dertil har jeg haft gode studierelevante jobs fra tidligt i uddannelsesforløbet, hvilket har været kvalificerende og givet mig et kritisk blik på min profession. For mig siger det noget om, at jeg tager stilling til min fremtid på mere end én måde.” (kvindelig universitetsstuderende, 21 – 25 år)

Knap 25 procent angiver, at de arbejder frivilligt for at øge deres jobmuligheder, mens blot 10 procent angiver praktik.

Networking baner vejen

I takt med det øgede fokus på sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsmarked, er der kommet flere karriererettede tiltag målrettet studerende. Det afspejler sig i undersøgelsens besvarelser, hvor hver 10. arbejder fokuseret på at skabe netværk.

”Jeg skaber kontakt til de folk, jeg kender, som kender nogen, der arbejder eller som har kendskab inden for det område, jeg er interesseret i. Om ikke andet får jeg fif om andre job, som kan åbne min vej for det jeg vil senere i livet. Jeg møder personligt op, der hvor jeg ikke har kendt nogen, og der har jeg fået virkelig gode råd om ALT. Jeg har kun positiv erfaring og fået positiv feedback på min måde at gøre det på. 4 nøgleord: ydmyg - fremstå stærk - 100 % engageret og SMIL med hele dit kropssprog.” (kvindelig studerende på en erhvervsuddannelse, 26 – 30 + år)

Foruden networking bliver den traditionelle jobsøgning suppleret med workshops og kurser samt brug af LinkedIn.

Danskere tror på erfaring – Nordmænd på karakterer

Til trods for at gode karakterer er vigtige for op mod 85 procent af respondenter, er der ingen tvivl om, at erfaring slår karakterer for arbejdsgiverne. Det mener mellem 8 og 9 ud af 10 af de adspurgte i undersøgelsen.

I den forbindelse er de danske unge i front med 92 procent mod blot 78 procent blandt de norske unge, der til gengæld vægter karakterer en anelse højere. Der er således blot 38 procent af de norske unge, der svarer ja til, at de selv vægter erfaring højere end karakterer, mens det tilsvarende tal for Danmark, Sverige og Finland er henholdsvis 57, 53 og 60 procent. Det kan hænge sammen med, at arbejdsmarkedet er mere åbent for de norske unge end i de øvrige skandinaviske lande.

Infografik: Sådan svarede de danske unge

Rapport: Sammenfatning af nordisk undersøgelse

For mere information kontakt:

Kommunikationskonsulent Sofie Gry Laursen på sofie.laursen@studentum.dk eller 69 91 15 41.

Senest opdateret: 10 mar 2016

Hvad kan jeg blive? 

Få et overblik over dine mange muligheder, når du skal vælge uddannelse med vores uddannelsestest.

Prøv uddannelsestesten

Få inspiration til din karriere

Kom med bag om virksomheder og organisationer fra forskellige brancher, og mød medarbejdere, der fortæller om hvad de laver i deres job, og hvordan de bruger deres uddannelse. Lad dig inspirere og bliv klogere på dit eget uddannelses- og karrierevalg! 

Din Karriereguide